Psykisk vold  – et udbredt problem

Psykisk vold – et udbredt problem

Det kan være rigtig svært fra uvedkommende at forholde sig til psykisk vold. Derfor har vi i denne artikel samlet en række gode og valide punkter man kan tage til eftertanke. Psykisk vold kommer i forskellige former og sværhedsgrader. Desuden også som krænkelser, undladelser og generel negligering af forskellige emner. Loven har derfor delt psykisk vold i forskellige grupper, for at kunne vurdere sagerne og kigge på de relevante betingelser der skal forekomme, før man kan udmåle en straf. Disse betingelser mv. er reguleret i straffelovens § 243.  Så ønsker ud mere detaljeret information om emnet lovgivningsmæssigt, kan du dykke ned i denne.

Konsekvenserne for den forurettede

Hvert år udsættes mange tusinde mennesker for fysisk vold fra deres partner, hvor kvinder er langt den største andel. At den fysiske vold er den mest synlige form, sættes der også oftest fokus på denne. Dog peger forskning på, at psykisk vold er langt mere skadelig og opstår hyppigere. Konsekvenserne er forskellige fra individ til individ, og afhænger af overgrebets karakter, samt tidsrummet det har foregået over. I sidste ende kan de traumatiske oplevelser, som alle ikke altid konkret kan pege ud, påvirke vedkomne til en følelse af skam og skyld. Deres grundlæggende selvfølelse mistes ligeledes i en sådan grad, at det kan være svært at opretholde en velfungerende hverdag.

Arbejdspladsen er ikke undtaget

Forskning viser at kvinder er mere udsatte for vold på arbejdspladsen. Man tilbringer mange timer med hinanden, og der findes mange udfordringer og interaktioner. Desuden vil kollegaerne kunne mærke forskel på den ramtes arbejdsindsats og adfærd, såfremt de lever i et psykisk voldeligt forhold. I den forbindelse kan du føle træthed, have et højt sygefravær, problemer med at snakke med kollegaerne i sociale sammenhænge og opleve koncentrationsbesvær. Konsekvenserne kan afslutningsvist være, at du stopper med at arbejde, som direkte konsekvens af de overgreb du udsættes for på arbejdet eller i et forhold.

Vejen mod bedring

Tiden efter man er kommet ud af et psykisk voldeligt forhold, kan for mange være ekstrem svært. Du kan opleve angst, depression og posttraumatisk stress. Derfor er det rigtig vigtigt at undersøge sine muligheder og få den hjælp man har brug for. Bearbejdning af følelser, oplevelser og grundlæggende at finde sig selv igen er vejen frem. Få skabt en bevidsthed om din partners opførsel og hvilket parforhold du har haft. Få korrigeret din virkelighedsopfattelse ved at snakke med dine nærmeste, søge professionel hjælp eller tag et online kursus og bliv fri af psykisk vold. Vi håber du er blevet mere informeret omkring emnet psykisk vold. Det er blandt befolkningen ofte tabulagt, og det vil vi gerne have lavet om på. Pas på jer selv, jeres medmennesker og hinanden.

Share